Gaziköy Çevre ve Kültür Derneği Web Sitesi - www.afanya.com ANA SAYFA
Gaziköy Çevre ve Kültür Derneği - www.afanya.com
Gaziköy Çevre ve Kültür Derneği - www.afanya.com
Kuruluş ve Organizasyon Etkinlikler ve Haberler Raporlar Basın Bildirileri Mali Tablolar Tüzük

“ORKİNOS BALIĞI BESİ ÇİFTLİĞİ” PROJESİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Yeşil Barış Hareketi, Kadından Yaşama Destek Derneği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Kültür ve Bilimsel Araştırmalar Derneği ile Hasan Kumyalı ve Seyfi Bağrıkaralı, Kumyalı köyü açıklarında kurulması plananlan “Orkinos Balığı Besi Çiftliği” projesini onaylayan, KKTC Tarım ve Orman Bakanlığı ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığına projenin iptali için Yüksek İdari Mahkemesinde dava açtılar.
“ORKİNOS BALIĞI BESİ ÇİFTLİĞİ” PROJESİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI
20 MAYIS 2003
B A S I N B Ü L T E N İ

“ORKİNOS BALIĞI BESİ ÇİFTLİĞİ”
PROJESİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Yeşil Barış Hareketi, Kadından Yaşama Destek Derneği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Kültür ve Bilimsel Araştırmalar Derneği ile Hasan Kumyalı ve Seyfi Bağrıkaralı, Kumyalı köyü açıklarında kurulması plananlan “Orkinos Balığı Besi Çiftliği” projesini onaylayan, KKTC Tarım ve Orman Bakanlığı ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığına projenin iptali için Yüksek İdari Mahkemesinde dava açtılar.


DAVA GEREKÇESİ

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Hukuk müşaviri Avukat Emine Erk tarafından 16 Mayıs 2003 tarihinde açılan dava gerekçesinde, projenin uygulama alanı bulması halinde Karpaz bölgesinin bakir ve temiz kıyıları, denizleri ve güzelliğine ender rastlanan doğasının bozulacağı, gerek bölgenin gerekse ülkenin turizm ve ticari faaliyetlerinin olumsuz yönde etkileceği, ayrıca KKTC’de veya Karpaz bölgesinde balıkçılıktan geçinen veya bu mesleği hobby olarak yürüten kişilerin ayrıca, çevreye duyarı genelde Kıbrıs’ta yaşayan her kişinin özelde davacıların ve temsil etmekte oldukları kesimlerin zararlardan mağdur olacağı ve meşu menfaatlerinin doğrudan olumsuz yönde etkileceği belirtildi.


NEDEN 2 BAKANLIĞA

Açılan davada, davanın, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığına açılmasının nedenleri şöyle sıralandı: “Tarım ve Orman Bakanlığı, balıkçılık da dahil tarım ve orman alanlarına ilişkin faaliyetlerin ve/veya projelerin yürütülmesinden sorumlu olan bakanlıktır. Keza çevreye zarar verecek olan dava konusu kararı veren ve/veya onaylan mercilerin bir tanesidir. Turizm ve Çevre Bakanlığı ise, çevrenin korunması, iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğa kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunmasını; insan sağlığını olumsuz etkileyen su, toprak, hava ve gürültü kirliliğinin önlenmesini ve ülkenin bitki, toprak ve hayvan varlığı ile doğal tarihsel zenginliklerinin korunması mükellefiyetini bünyesinde barındıran bakanlıktır. Keza Bakanlık dava konusu kararı veren ve/veya onaylayan çevresel etki değerlendirme biriminin bağlı olduğu bakanlıktır”


ÇİFTLİĞİN ZARARLARI

Anayasa ve çevre yasalarına dayanılarak açılan davada, Orkinoslara bir kilo kazandıralbilmek için canlı balıklara ihtiyaç duyulduğu, denize bırakılan balıkların tüketilemeyen kısımlarının deniz yatağında birikip atık oluşturduğu, 1000 ton orkinos yetiştirilen bir çiftlikte 20.000 kişilik bir kentin kanalizasyon atıklarına eşit miktarda atığın doğaya bırakıldığı ayrıca, Orkinoslar tarafından tüketilmeyen balık atıklarının denizdeki organizmaların üzerlerini örttüğü, atıkların çürümesiyle denizdeki oksijenin tükeneceği ve deniz yaşamına ciddi tehdit oluşturacağı kaydedildi. Anayasa ve Çevre yasasına aykırı olarak alınan “Orkinos Balığı Besi Çiftliği” projesi ile ilgili kararın iptali istendi.
 

Ana Sayfa E-mail
[Ana Sayfa] [Etkinlikler ve Haberler] [Raporlar] [Basın Bildirileri] [Organizasyon] [Kuruluş] [Tüzük] [Derneğimizin Amacı]
[Mali Tablolar] [Linkler] [Kültür ve Sanat]

ADRES: Gaziköy Çevre ve Kültür Derneği / Gaziköy/Lefkoşa-Kıbrıs

E-MAIL: info@afanya.com

Gaziköy Çevre ve Kültür Derne?i